Brak produktów przyjaznych dla klimatu sprawia, że ​​konsumenci wahają się w sklepie. Konsumenci oczekują, że produkty będą wykonane z materiałów o obiegu zamkniętym.
Aktualności & Publikacje

8 na 10 Polaków chce produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu

Pięć istotnych wniosków z badania to

8 na 10 Polaków uważa za ważne wykorzystanie przez producentów w produktach materiałów pochodzących z recyklingu

4 na 10 uważa, że wytwarzania produktów, których nie można poddać recyklingowi, powinno się zakazać

8 na 10 Polaków chce wyraźnego oznakowania produktów zawierających materiały z recyklingu

63% chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego dla klimatu

Polacy uważają, że biznes ma obowiązek zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

O badaniu

Dane zostały zebrane za pomocą panelu internetowego. Grupą docelową byli konsumenci w wieku 18-65 lat i starsi w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polsce. Wyniki są ważone zmiennymi demograficznymi wieku i płci dla każdego kraju, aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla całego kraju. W badaniu wzięło udział 5 091 respondentów. Odpowiedzi zostały podzielone według rynków, z 1 024 respondentami w Szwecji, 1 017 w Norwegii, 1 013 w Danii, 1 013 w Polsce i 1 024 w Finlandii.

Stena Recycling w Polsce

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarza wszystkie rodzaje odpadów w ramach kilku obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku, elektroniki oraz odpadów niebezpiecznych i innych. Celem działań Stena Recycling jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. We wszystkich działaniach firma kieruje się filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby oraz Środowisko i Społeczeństwo. W Polsce Stena Recycling jest obecna od 20 lat. Współpracując z ponad 2000 przedsiębiorstw, przetwarza łącznie ponad 800 tys. ton odpadów w ciągu roku.

Stena Recyling na świecie

Stena Recycling prowadzi działalność w zakresie zarządzania odpadami i recyklingu w 160 zakładach w siedmiu krajach europejskich: Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polsce, Niemczech i Włoszech. Każdego roku recyklingowi poddawanych jest sześć milionów ton odpadów pochodzących od około 100 000 klientów z różnych branż. Odzyskane materiały są następnie dostarczane jako wysokiej jakości surowce cyrkularne do odbiorców na rynku globalnym. Stena Recycling współpracuje z klientami na rzecz gospodarki cyrkularnej w ramach całego łańcucha wartości materiałów. Eksperci firmy pomagają przedsiębiorstwom wdrażać zrównoważone rozwiązania, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym. Działania z zakresu projektowania dla recyklingu, optymalizacji procesów i materiałów pomagają naszym klientom w osiąganiu neutralności klimatycznej i przechodzeniu na cyrkularne modele biznesowe.

Udostępnij artykuł