Mangelen på klimasmarte produkter får forbrukerne til å nøle i butikken. Forbrukerne forventer at produktene er laget av sirkulære materialer.
Nyheter & Innsikt

Forbrukerne forventer mer sirkulære produkter

Visninger uttrykt i sirkulær stemme

70 % mener at produkter som muliggjør en klimasmart livsstil er viktig.

76 % anser det som viktig at produsenter bruker gjenvunnede materialer i produktene

Nesten 50 % mener at det per i dag finnes for få klimasmarte produkter

Selskapene spiller en viktig rolle i utvidelsen av utvalget av sirkulære produkter

For å finne ut mer

En ung kvinne på et kjøpesenter som ser rett inn i kameraet.

Gjenvunnede og gjenvinnbare produkter

Forbrukerne har stor tillit til råmaterialer som er gjenvunnet. 69 % mener at et produkts mulighet til å gjenvinnes er viktig.
I vår undersøkelse mente bare 48 % av forbrukerne at det finnes nok klimasmarte produkter på markedet.

Faktorer som påvirker bærekraftig forbruk

I vår undersøkelse er 65 % villige til å endre sin kjøpsatferd. 40 % avviser merker og produkter som ikke er bærekraftige. Les mer om faktorene som påvirker kjøpsadferd.
Forbrukerne uttrykker de høye forventningene de har til selskapene i Stena Recyclings europeiske forbrukerundersøkelse – The Circular Voice.

Sirkulær stemme

La oss gjøre ting bedre. Sammen. Materialer danner grunnlaget for alt vi lager og bruker – fra hus og broer til biler og mobiltelefoner.
Del artikkel