I vår undersøkelse mente bare 48 % av forbrukerne at det finnes nok klimasmarte produkter på markedet.
Nyheter & Innsikt

Produktegenskaper som avgjør om forbruket er bærekraftig

Visninger uttrykt i sirkulær stemme

65 % er fullt og helt, eller svært villige, til å endre kjøpsatferden sin.

52 % mener at det ikke er tilstrekkelig tilgang på bærekraftige produkter.

40 % avviser aktivt produkter eller varemerker som ikke oppfyller deres verdier.

Mangelfull tilførsel og produktmerking er de viktigste hindringene for et bærekraftig forbruk.

For å finne ut mer

En ung kvinne på et kjøpesenter som ser rett inn i kameraet.

Gjenvunnede og gjenvinnbare produkter

Forbrukerne har stor tillit til råmaterialer som er gjenvunnet. 69 % mener at et produkts mulighet til å gjenvinnes er viktig.
Mangelen på klimasmarte produkter får forbrukerne til å nøle i butikken. Forbrukerne forventer at produktene er laget av sirkulære materialer.

Forbrukerne forventer mer av produsentene

I vår undersøkelse mente bare 48 % at det for tiden er nok klimasmarte produkter tilgjengelig. Selskaper spiller en viktig rolle i å øke bruken av sirkulære materialer i produkter.
Forbrukerne uttrykker de høye forventningene de har til selskapene i Stena Recyclings europeiske forbrukerundersøkelse – The Circular Voice.

Sirkulær stemme

La oss gjøre ting bedre. Sammen. Materialer danner grunnlaget for alt vi lager og bruker – fra hus og broer til biler og mobiltelefoner.
Del artikkel