In our survey, only 48% of the consumers believed there are enough climate-smart products currently available on the market.
Nyheter & Insikter

Hållbara köpvanor

Fakta - The Stena voice

65% är helt eller i hög grad redo för hållbart köpande.

52% saknar ett bra utbud på klimatsmarta produkter.

40% väljer aktivt bort produkter/varumärken som inte håller måttet.

Bristande utbud och produktmärkning är främsta hinder för att handla mer hållbart.

För mer information

En ung kvinna som på ett köpcentrum som tittar in i kameran.

Återvunnet och åter- vinningsbart eftertraktat för konsumenter

Konsumenter har hög tilltro till återvunna material i produkter. 7 av 10 anser det viktigt med återvinningsbara produkter.
Konsumenter vill ha fler cirkulära produkter

Konsumenter vill ha fler cirkulära produkter

Det är bara 48% av konsumenter som anser att det finns tillräckligt med klimatsmarta produkter Företagen har en huvudroll för öka användningen cirkulära material i produkter.
Material är grunden för allt vi konstruerar och använder.

Circular voice

Let's make things better. Together. Material är grunden för allt vi konstruerar och använder. Från bostäder och broar till bilar och mobiltelefoner.
Dela artikel