Kontakt oss

Stena Recycling AS, filial Ausenfjellet

Vi ser verdien i avfallet ditt! På Ausenfjellet i Lillestrøm kommune har vi etablert et topp moderne avfalls- og gjenvinningsanlegg med rundt 100 dyktige ansatte. Filialen er et naturlig førstevalg for avfallshåndtering for alle på Romerike og i Stor-Oslo, uavhengig om det er privatpersoner, bedriftskunder, industri, handel, lager, kommuner eller andre offentlige etater.

Om filialen

Vi kan håndtere alle typer avfall slik som jern, metaller, skrapjern, blandet avfall, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), papiravfall, batterier, farlig avfall, treverk m.v.

Der andre ser avfall, ser Stena Recycling muligheter. Vi har som mål å øke andelen materialer som kan brukes som nytt råstoff. Dette er bærekraft i praksis.

Kontakt oss

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Børge Solvang

Filialsjef

Andrè Hansen

Business Controller Region Øst

Fredrik Eide Aass

Salgs- og markedsdirektør

Lise Schive Henriksen

Key Account Manager

Espen Nohr

Salgssjef Stor Oslo

Anniken Aarvold

Logistikksjef Stor-Oslo

Jon Erling Terjesen

Kjemiker og sikkerhetsrådgiver

Mads Borgen

Prosjektleder – Jern og metall

Marianne Lund

Key Account Manager - Farlig avfall

Nina Stendebakken

Markedskonsulent - Farlig avfall

Marie Halgunset

Kjemiker

Sead Muharemi

Kjemiker