Kontakt oss

Stena Recycling AS, filial Bergen

Ved vår filial i Bergen gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er et ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra industri, offshore, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig store mengder avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri. Filialen har meget godt kvalifiserte medarbeidere, og vi gjenvinner stadig økende mengder avfall.

Tillatelse til drift

Vi har tillatelse til drift utstedt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og vi er ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Les mer om våre sertifiseringer

Kontakt oss

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Dag Rune Eide

Filialsjef