Kontakt oss

Stena Recycling AS, filial Stavanger

Ved vår filial i Mekjarvik i Randaberg kommune gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er regionens ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra offshore (olje og gass), industri, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig rundt 70 000 tonn med avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri. Anlegget er optimalt utformet for håndtering av avfall fra olje- og gassindustrien, med dypvannskai, stasjonær saks, mobilt løfteutstyr og mobile sakser.

Kontakt oss

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Bjørge Tjelta

Filialsjef

Grete Marie Ask Nessa

Administrasjonsleder

Øyvind Sandve

Markedssjef