Kontakt oss

Stena Recycling AS, filial Stord

Ved vår filial i Haugesund gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er regionens ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra offshore (olje og gass), industri, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig store mengder avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri.

Om filialen

Håndtering av avfall

Anlegget er optimalt utformet for håndtering av avfall fra olje- og gassindustrien med kai, mobilt løfteutstyr og mobile sakser.
Filialen har rundt 20 kompetente medarbeidere, og vi gjenvinner stadig økende mengder avfall.

ISO-sertifisert

Vi har tillatelse til drift utstedt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og vi er ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Les mer om våre sertifiseringer

Kontakt oss

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Arne Stokknes

Filialsjef

Jan Vidar Wiik

Markedskonsulent

Bjørn Åge Paulsen

Formann

Knut Thomas Johansen

Driftsleder