Nyheter & Innsikt

Historien om den bærbare PC-en

«Historien om den bærbare PC-en»

På verdensbasis produserer vi til sammen ca. 50 millioner tonn elektrisk og elektronisk avfall hvert år. Og bare i EU blir 35 prosent av dette avfallet ikke resirkulert på riktig måte. En av årsakene kan være kompleksiteten av elektrisk og elektronisk avfall, fordi det vanligvis inneholder mange ulike typer materialer. Det er ikke bra, siden det allerede finnes prosesser for resirkulering av elektronikk på markedet.

Det er spesielt viktig å finne måter å ta vare på produkter som har en viss grad av kompleksitet. Som f.eks. den bærbare PC-en du bruker daglig. Akkurat som annen elektronikk, inneholder bærbare PC-er flere typer verdifulle materialer. For å sikre at så lite materiale som mulig forlater den sirkulære økonomien, må den bærbare PC-en gjennomgå en rekke prosesstrinn for resirkulering. Det er dette som må skje med datamaskinen etter endt bruk. Noe vi kaller «Historien om den bærbare PC-en»

Del artikkel