Nyheter & Insikter

Historien om den bärbara datorn

”Historien om den bärbara datorn”

Globalt producerar vi tillsammans cirka 50 miljoner ton elavfall varje år. Och bara inom EU återvinns inte 35 procent av avfallet på rätt sätt. Kanske en av anledningarna är komplexiteten i elektronikavfallet, eftersom det normalt innehåller många olika typer av material. Det är inte bra, eftersom det redan finns processer för att återvinna elektronik på marknaden.

Det är särskilt viktigt att hitta sätt att ta hand om de produkter som är komplexa. Som till exempel din bärbara dator. Precis som många andra elektronikprodukter innehåller en bärbar dator flera olika sorters värdefulla material. För att se till att så lite material som möjligt lämnar den cirkulära ekonomin måste datorn genomgå en rad återvinningssteg. Det här händer med datorn när den är uttjänt. Vi kallar det ”Historien om den bärbara datorn”.

Dela artikel