Skontaktuj się z nami

Gdynia

INFORMACJE

Oddział w Gdyni realizuje kompleksowe usługi gospodarowania odpadami dla firm i usługi środowiskowe. Prowadzi skup i obsługę następujących rodzajów odpadów: 

  • złomu metali żelaznych i nieżelaznych
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • makulatury
  • tworzyw sztucznych
  • odpadów niebezpiecznych oraz innych 
Recykling ZSEiE Gdynia

O oddziale

Stena Recycling w Gdyni to oddział, który realizuje kompleksowe usługi gospodarowania odpadami dla firm i usługi środowiskowe. Przetwarzamy tutaj papier, złom żelazny, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne i inne odpady pochodzące z produkcji. Na terenie oddziału znajduje się specjalistyczna instalacja do mycia opakowań po substancjach niebezpiecznych. 

Program "CZADakcja" w Gdyni

W ramach programu „CZADakcja”, mieszkańcy Gdyni otrzymają ponad 800 czujników czadu. W porozumieniu z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, urządzenia kupiła Stena Recycling. W akcję zaangażowany jest także Urząd Miasta Gdyni. Czad to silnie trujący, bezwonny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalenia się niektórych substancji, najczęściej w starych lub niesprawnych urządzeniach.