Skontaktuj się z nami

Lublin

INFORMACJE

Oddział w Lublinie realizuje usługi gospodarowania odpadami dla firm i usługi środowiskowe. Prowadzi skup i obsługę następujących rodzajów odpadów: 

  • złomu metali żelaznych i nieżelaznych
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • makulatury
  • tworzyw sztucznych
  • innych odpadów produkcyjnych 
Skup i przetwarzanie odpadów produkcyjnych Lublin

O oddziale

Stena Recycling w Lublinie to oddział oferujący usługi kompleksowego gospodarowania odpadami oraz usługi środowiskowe. Przetwarzamy tutaj złom metali żelaznych i nieżelaznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier, tworzywa sztuczne oraz inne odpady pochodzące od firm.  

Stena Recycling wspiera lokalne społeczności

Wspieramy lokalną społeczność

We wszystkich obszarach swojej działalności Stena Recycling kieruje się filozofią CARE, czyli dbałością o klientów, pracowników, biznes i zasoby, a także o środowisko i społeczeństwo. Lokalnie Stena Recycling współpracuje z wieloma fundacjami np. Fundacją Barka, angażujemy się w lokalne wydarzenia, pikniki. Systematycznie wspiera również straż pożarną, każdorazowo uzgadniając zakres i rodzaj przekazywanego wyposażenia z przedstawicielami jednostek strażackich. Takie wsparcie otrzymała między innymi OSP Niemce – dzięki temu zakupiono sprzęt do ratowania, podpory do stabilizacji, hełmy ochronne, węże strażackie, piłę szablastą itp.