Skontaktuj się z nami

Biuro główne

Dane rejestracyjne:

Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208
02 - 390 Warszawa

NIP: 527 23 46 985, KRS nr 0000027111

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 8 000 000 PLN

Osoby kontaktowe

Kontakt dla mediów

Aleksandra Surdykowska

PR and Marketing Manager

Zarząd

Lars Ibsen

Prezes Zarządu

Mariola Kozłowska

Dyrektor Finansowy

Dariusz Szymczyk

Dyrektor Personalny

Piotr Bruździak

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Piotr Ślusarz

Dyrektor ds. Sprzedaży Outbound i Produkcji

Witold Dziurzyński

Dyrektor Operacyjny