Nasze usługi

Pojemnik stalowy typu ASF 1000 l.

Pojemnik stalowy typu ASF 1000 l.
Szczelny pojemnik do gromadzenia i transportu płynnych odpadów niebezpiecznych.

Pojemnik stalowy typu ASF stosuje się do składowania lub przewożenia  m.in. olejów, płynnych materiałów czyszczących, farb. Posiada wszelkie wymagania międzynarodowej konwencji przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR. Jego maksymalna ładowność wynosi 1,5 kg/dm3 pojemności i może być podnoszony za pomocą wózka widłowego od dołu lub podnośnikami od góry.  

Skontaktuj się z nami

Rozmiar/objętość

 • Długość: 1200mm

 • Szerokość: 1000mm

 • Wysokość: 1183mm

Materiały

Odpady niebezpieczne (płynne)

Specyfikacja

 • Składowanie lub przewożenie olejów, płynnych materiałów czyszczących, farb itp.  
 • Spełnia wymagania międzynarodowej konwencji przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR 
 • Maksymalna ładowność: 1,5 kg/dm3 pojemności  
 • Może być podnoszony za pomocą wózka 
  widłowego od dołu lub podnośnikami od góry 
 • Konstrukcja: stalowa i ocynkowana 
 • Pojemność: 1000l 
 • Waga: 230 kg 
 • Dopuszczenie: D/BAM0469/31A

Akcesoria