Nyheter & Innsikt

Finne og dra nytte av skjulte produksjonsverdier

Viktigheten av å nå målene

Sett kortsiktige mål, siden de gir en følelse av mestring og at arbeidsplassen virkelig oppnår ting. Det styrker også relasjonene og lagfølelsen på arbeidsplassen, i tillegg til at det bidrar til økt bevissthet.

Deling av erfaring, kunnskap, vellykkede kundeprosjekter og oppsett er en viktig del av arbeidet med optimalisering. Regel om sunn fornuft. Det er viktig å ha et åpent sinn når man vil gjøre produksjonen mer effektiv.

Tips for optimization
  • Ha avfallshåndtering på den daglige agendaen (på morgenmøter osv.)
  • Prøv å se hele perspektivet. Flere prosjekter som pågår samtidig kan skape synergier og verdier.
  • Våg å analysere materialene dine, gå gjennom containerne og finn ut hva som er der.
  • Arbeid med nøkkeltall, mål og delmål.

For å finne ut mer

Medarbeider hos Stena Recycling diskuterer med en kunde

Effekten av høyere gjenvinningsgrad

Vi må gjenvinne så mye som mulig, og i størst mulig grad. Vi drar alle nytte av dette, siden dette er grunnlaget for å skape en bærekraftig og vellykket virksomhet og samfunn.
electrolux

Fagfolk fra Electrolux «gikk opp veien» på Ljungby-fabrikken

Med riktig innsikt er det mulig å utvikle håndteringen av avfallsressurser, spare tid og penger og ta et viktig skritt mot mer effektiv produksjon og mindre klimapåvirkning.
Ulike metaller

Har du beskyttet verdiene i metallene dine?

Metaller og metallavfall er en verdifull del av våre begrensede ressurser. Bruk av resirkulerte metaller i stedet for jomfruelig materiale sparer energi og ressurser, fordi det også reduserer utslippene av drivhusgasser.
Del artikkel