Nyheter & Insikter

Hitta och dra nytta av dolda produktionsvärden

Vikten av att nå dina mål

Sätt upp kortsiktiga mål, eftersom de ger en känsla av resultat och att arbetsplatsen verkligen uppnår saker. Det stärker också relationerna på arbetsplatsen och bidrar till ökad medvetenhet.

Utbyte av erfarenheter, kunskap, framgångsrika fall och konfigurationer är en viktig del i arbetet med optimering. Sunt förnuft. Det är viktigt att ha ett öppet sinne för att effektivisera produktionen.

Tips for optimization

  • Ha avfallshantering på dagordningen, till exempel på morgonmöten.
  • Försök att se hela perspektivet. Flera projekt samtidigt kan skapa synergier och värden.
  • Våga analysera ditt material, se över dina kärl och ta reda på vad som finns där.
  • Arbeta med nyckeltal, mål och delmål.

För mer information

Stena Recycling-medarbetare samtalar med kund

Ju högre grad av återvinning, desto bättre

Vi måste återvinna så mycket som möjligt och i så hög grad som möjligt. Det gynnar oss alla eftersom det är grunden för att skapa ett hållbart och framgångsrikt företag och samhälle.
electrolux

Electrolux proffs optimerade väg i Ljungbyfabriken

Med rätt kunskap är det möjligt att ta fram en resurshantering, spara tid och pengar – och ta ett viktigt steg mot effektivare produktion och mindre klimatpåverkan.
Olika metaller

Har du skyddat värdena i dina metaller?

Metaller och metallavfall är en värdefull del av våra ändliga resurser. Genom att använda återvunna metaller istället för jungfruliga sparar vi energi och resurser eftersom det också minskar utsläppen av växthusgaser.
Dela artikel