Nyheter & Insikter

Hantering av farligt avfall

Trender inom farligt avfall

40% ökning

40 procent ökning av farligt avfall från företag, hushåll och sjukvård de närmaste fem åren inom EU.

Klassificering ökar

Allt fler registrerade kemikalier klassas om som farligt avfall.

Skärpta lagar

Skärpta lagar för hantering, märkning och transporter ställer tuffare krav på verksamhetsutövaren.

Dela artikel