panelsamtal inför publik
Nyheter & Insikter

Succéinvigning av ny processlina för hårdplast i Lanna

Publik under invigning av ny processlina i Lanna
panelsamtal under invigningsevent i Lanna
Andreas Veije, produktionschef plast, Stena Recycling och Tobias Narvinger, vd, Stena Rycling, Anki Hansson, näringslivschef Värnamo
personer klädda i varselkläder ståendes i kö till rundvandring

INBLICK I PROCESSEN MED UPPSKATTAD RUNDTUR

Via en uppskattad rundtur i anläggningen fick deltagarna inblick i de olika delarna i processen - allt från insamling till sortering och hur plasten genom processen förvandlas till små flakes som sedan kan användas som råvara i nya produkter. Dagens moderator Catrin Offerman skapade, genom intressanta frågeställningar till talarna, en kunskapshöjande och lättillgänglig inramning. Som komplement till programmet fanns också flera demostationer som visade samtliga Stena Recyclings plastprocesser. Intresset var stort - det är tydligt att hårdplastutmaningen är en högaktuell fråga och att engagemanget för att göra hårdplasten cirkulär är stort i hela landet.

Varselklädda personer på rundtur inne i anläggning
Varselklädda personer under rundvandring
personer klädda i varselkläder under rundvandring
Jonny Wehrnlund

KAPACITET FÖR 15 000 TON HÅRDPLAST OM ÅRET

Lanna har en kapacitet att ta emot 15 000 ton hårdplast om året från alla delar av Sverige. Det ger helt nya möjligheter förflytta hårdplasten – som hittills till stora delar gått förlorad - till en cirkulär loop och kunna ta tillvara en viktig och värdefull resurs.

- Det är ingen tvekan om att konsumenter idag efterfrågar hållbarhet i alla produktionsled. Samtidigt strävar många producenter efter att öka mängden återvunnet material i sin produktion. Vår automatiserade satsning i Lanna  blir en av många viktiga pusselbitar för att fylla behovet från både konsumenter och producenter. Med den nya processen ökar vi kapaciteten för att återvinna hårdplast och förbättrar effektiviteten, säger Jonny Wehrnlund, affärsområdeschef Plast på Stena Recycling. 

hårplastbal på bandet på anläggningen i Lanna
Hårplastprocess i Lanna
Sorterad hårdplast med varma färger
Hårdplast återvinning i Lanna

Cirkulär hantering av hårdplast - intervjuer med experter

Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket

Joakim Wiedesheim, Polymercentrum

Göran Nilsson, Limac Formac

Dela artikel