Gammalt tåg från SJ
Nyheter & Insikter

Återvinningen går som på räls för SL

Tåget plockas isär och materialet återvinns

SJ tåg uppdelad med papegojsax

Steg 1

Vagnarna delas upp i bitar med en papegojsax.
Delar från SJ tåg som ska vidare till en av Stena Recyclings återvinningsstation

Steg 2

Komplext skrot levereras till fragmenteringsanläggningar och övrigt material går efter bearbetning direkt till stålverk.
Dela artikel