Bild på en stor hög med metall samt, en Stena Recycling lastbil
Nyheter & Insikter

Hydro minskar sitt klimatavtryck med nära samarbete

Ken Torvanger, Hydro

“Vi vill klimatsäkra vår process på vägen till en cirkulär framtid.”

Ken Torvanger, inköpare av skrot och metall på Hydro


Ken Torvangers 3 bästa tips till dig som vill jobba mer med återvinning


Identifiera dina behov

Vilka processer har störst klimatpåverkan och var kan vinster göras för miljön och ekonomin?

Sätt konkreta mål

Konkretisera dina miljömässiga mål och se till att alla i företaget jobbar mot dem.

Håll dig uppdaterad

Var uppdaterad om trender och vad som sker i branschen. Ta hjälp av experter!

Minst 75 % återvunnet aluminium är kravet

För Hydro är det tydligt att kunders krav på en högre andel så kallad post consumer scrap, alltså skrot efter konsument, ökar. Det är något företaget ständigt har med sig i samarbetet med Stena Recycling.

- För att lämna ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt har vi ett kvalitetskrav där minst 75 procent av materialet är skrot efter konsument. Det handlar mycket om slutkunderna och deras förväntningar. När du köper en produkt, som en gardinstång på ditt möbelvaruhus vill du att den ska vara tillverkad av så mycket återvunnen metall som möjligt.

Metallskrot från Stena Recycling

“Det återvunna aluminiumet kan användas om och om igen.”

Andreas Kronqvist, affärsspecialist på Stena Recycling

Andreas Kronqvist, affärsspecialist på Stena Recycling, berättar:

- Du som konsument slänger kanske något på återvinningen - det kan vara en gammal stege, en cykel, en gräsklippare eller vad som helst i aluminium. Efter det hamnar skrotet i en fragmenteringsmaskin och mals ner i mindre bitar och fraktas till vår anläggning i Halmstad. Där bearbetas det vidare med en röntgenteknik som känner av densitet och separeras sedan med hjälp av tryckluft. Det går att separera aluminium med olika hög renhet - gjuten, valsad och strängpressad aluminium. Med olika klassningar går det att följa var produkten kommer ifrån och garantera vilken grad av post consumer scrap aluminiumavfallet har.

Hydro forskar ständigt i förbättring av aluminiumprodukter och processer. Man utvecklar avancerad teknik som använder mindre energi, minskar klimatutsläppen och hjälper kunderna att uppnå sina mål både inom hållbarhet och kommersiellt. Det som sker i sorteringsteknologin är avgörande för hur mycket skrot som kan återvändas, och till vad.

- Vi framställer nya aluminiumprodukter, så att det återvunna aluminiumet kan användas om och om igen, på nya sätt, hur många gånger som helst. Vi levererar många olika typer av produkter för olika branscher. Våra experter inom konstruktion och design hjälper till att förkorta utvecklingscykeln och förbättra produktdesignprocessen. Allt sker i dialog med våra kunder, säger Ken.

Mattias Rapaport, Stena Metall

“Hydro har väldigt höga ambitioner när det kommer till klimatsmarta produkter”

Mattias Rapaport, vd på Stena Metal International

Delad kunskap och utbyte av idéer är nyckeln till framgång

För att framställa material med kvalitetsgaranti så behöver vi vara transparenta, ha djup kunskap om varandras verksamheter och inte minst en tät dialog. Det konstaterar Mattias Rapaport, tidigare ansvarig för affärsområdet metall på Stena Recycling och numera vd för Stena Metal International, som är Stenakoncernens försäljningsbolag för de egna insamlade och bearbetade volymerna av järn-, metall- och rostfritt skrot.

- Vår målsättning är att alltid möta våra kunder i deras behov. Hydro har väldigt höga ambitioner när det kommer till klimatsmarta produkter, och för att vara en stabil leverantör till dem behöver vi veta vad deras kunder vill ha. Genom att ligga i framkant med avancerad teknik kan vi utvinna renaste möjliga aluminium åt dem.

Också Ken framhåller vikten av ett nära samarbete.

- Vi pratar ofta för att lära av varandra, om trender och vad som sker i branschen. Det kan till exempel handla om hur en produkt ser ut och hur vi ska behandla den för att kunna återvinna aluminium med så hög kvalitet som möjligt. Vi delar kunskap och bollar idéer för att hitta lösningar på utmaningar. Det är vägen till att lyckas. Så det handlar långt ifrån alltid om affärer när vi diskuterar. Vi är i början av en gemensam resa med stora förändringar framför oss. För 10-15 år sedan var det bara kundpris som var intressant för en skrothandlare. Idag är miljö och ett cirkulärt samhälle lika viktigt. Det här är vårt bidrag till att få ner koldioxidavtrycket.

Dela artikel