Elektrisk lastbil från volvo
Nyheter & Insikter

Volvo Lastvagnar och Stena Recycling elektrifierar transporter

Therese Haglund

Stena Recycling

"Lastbilen måste kunna lyfta och dra tungt, samtidigt som den ska vara lättmanövrerad och smidig."

 

Therese Haglundh, Key Account Manager på Stena Recycling

Robert Celec

Volvo Lastvagnar

"Nu när Stena provar våra lastbilar får vi ett kvitto på att det fungerar."

 

Robert Celec, Produktchef på Volvo Lastvagnar Sverige

Flexibel ellastbil som bidrar till många miljöfördelar

Att optimera rutt, lastvikt och köra så bränsleeffektivt som möjligt är sedan länge en självklarhet för Stena Recycling, Volvo och deras åkerier. I ett gemensamt projekt har företagen nu undersökt möjligheterna att ersätta det dieseldrivna fordonet som används idag på den här rutten med en elektrifierad lastväxlare - ett ytterligare steg för ännu mer hållbara transporter. 

- Utmaningen är att lastbilen måste kunna lyfta och dra tungt, samtidigt som den ska vara lättmanövrerad och smidig att köra genom trånga utrymmen i produktionsanläggningar, säger Therese Haglundh, Key Account Manager Automotive på Stena Recycling. 

Den eldrivna transportlösningen har många fördelar. Den har noll avgasutsläpp. Och förutom att den är stark är den också tyst, i sammanhanget liten och flexibel - egenskaper som också bidrar positivt till förarens arbetsmiljö.

Tre personer i varsel kläder och hjälm ute på återvinningsanläggning
Therese Haglundh (Stena Recycling), Patrik Fredberg (AB Volvo) och Martin Björkenor (Stena Metal International)

Starkt partnerskap som driver på utvecklingen gemensamt

Ett mångårigt och nära samarbete där idéer bollas och nya tekniker utvecklas är en förutsättning för förbättringar när det gäller cirkulära lösningar. En så hållbar process som möjligt för avfallshanteringen är målet både för Stena Recycling och Volvo.

- För vår del är det viktigt att vara en del av samhällsutvecklingen. Vår anläggning i Skövde är platsbyggd för att kunna leverera den råvara Volvo behöver - på ett hållbart vis. När det kommer till Volvo har vi ett väldigt starkt partnerskap, där vi driver på utvecklingen tillsammans, säger Jens Björkman, Head of Ferrous på Stena Metal International. 

- Det gäller att alla jobbar åt samma håll och har ett gemensamt mål för hur vi ska få en snabbare cirkulär omställning. Nu när Stena provar våra elektriska lastbilar i transporterna får både vi och de ett kvitto på att det kommer att fungera, säger Robert Calec, produktchef på Volvo Lastvagnar Sverige. 

Projektet har fallit väl ut och snart kommer det att utvärderas för att se hur elbilar kan implementeras i verksamheten framöver i samarbetet mellan Volvo och Stena Recycling. 

 

två bilar som kör inne på anläggning
Dela artikel