Vårt erbjudande

Trygg hantering av ditt farliga avfall inom sjukvården

Närbild av röntgenbilder

VI TAR HAND OM DIN KasseradE röntgenfilm

Sitter du på ett gammalt arkiv med röntgenbilder som kostar onödiga pengar i form av hyra och personal? Vi hjälper dig.

GAMLA RÖNTGENBILDER GER VÄRDEFULLA ARKIV

Den väl utbyggda digitaliseringen för framtagning av röntgenbilder inom vården gör att de gamla röntgenarkiven blir mer och mer inaktuella. Silverpriserna täcker oftast kostnader som uppkommer i samband med återvinning och destruktion av filmen - en bra anledning att göra en ordentlig utrensning av röntgenarkivet.

SMIDIG HANTERING MED ATT PLOCKA ISÄR FILM OCH KUVERT

Röntgenfilm som ligger i kuvert har just nu ett silvervärde som redan vid leverans oftast täcker kostnaderna för upparbetning av silvret och plasten. Vi kan separera filmen från kuvert i processen - det betyder att du och dina medarbetare slipper tömma kuverten själva. Lämna allt till oss så löser vi resten. Vi kan även hjälpa till med plockning av filmen i transportboxar om så önskas.

HÖGSTA SEKRETESS

När filmen ligger kvar i kuverten krävs högsta sekretess i samband med utsorteringen så att inga namn eller eventuella journaler kommer i orätta händer. Vi har över 40 års erfarenhet av omhändertagande och återvinning av avfall från röntgenverksamhet. All hantering sker med högt ställda krav på en miljöriktig återvinning och destruktion samt full sekretess genom hela processen.

Kontakta din närmaste anläggning, så hjälper vi dig bli av med det gamla arkivet. Vi hjälper gärna till med råd och anvisningar i samband med utsorteringen.

Kanylburkar för smittförande, skärande/stickande avfall

Sjukvårdens miljöpaket - avfallstjänst för mindre vårdenheter


Sjukvårdens miljöpaket är vår skräddarsydda avfallstjänst för dig som är verksam inom en mindre vårdenhet. Tjänsten underlättar din interna hantering av farligt avfall och säkerställer att restprodukterna hanteras och transporteras enligt alla regelverk. I paketet ingår även hämtning och omhändertagande av ditt avfall.

Sjukvårdens miljöpaket innhåller praktiska och UN-godkända emballage för:

  • Smittförande avfall
  • Skärande/stickande avfall
  • Läkemedelsavfall

SÅ HÄR BESTÄLLER DU TJÄNSTEN

Beställning och hämtning av Sjukvårdens miljöpaket gör du via Recaremed AB, ring 010-330 05 10 eller mejla info@recaremed.se.

Dela artikel