Vårt erbjudande

Trygg hantering av ditt farliga avfall inom tandvården

bild på blått kärl

Mercury Master 2.0

Mercury Master 2.0 vår nyutvecklade amalganavskiljare. 

Modellen är av passiv typ och bygger på sedimentation. Den innehåller inga rörliga delar som motorer, tätningar eller liknande som kan slitas ut. Avskiljaren passar i alla befintliga våta och torra system. 

En anställd hos Stena Recycling som jobbar med kontroller och tester

Övrig provtagning

Vi hjälper dig med en mängd kontroller och tester.

Du kan få hjälp med:

  • Rengöring av bufferttankar.
  • Kontroll av centrifugalavskiljare och backventiler.
  • Allmän läckagekontroll av utrustning.
  • Sanering av vattenlås och golvbrunnar.
  • Bakterieprov av unitvatten.
En anställd hos Stena Recycling som jobbar med kontroller och tester

Support

AVFALLSFRÅGOR

Vi hjälper dig med sorteringsfrågor och tillhandahåller en sorteringsmanual för farligt avfall. Har du valt att överlåta rapporteringen av ditt farliga avfall till Naturvårdsverket till oss tar vi  hand om alla praktiska delar.

TILLSTÅNDSFRÅGOR

Vi har alla tillstånd som krävs. De flesta ligger på vår hemsida - kontakta oss om du inte hittar. 

UPPDATERINGAR KRING NYA OCH FRAMTIDA LAGKRAV

Vi bevakar lagstiftningen inom farligt avfall och gör ändringar i hanteringen om så behövs så att du är säker på att uppfylla alla lagkrav.

Vanliga frågor och svar

När hämtar ni på min klinik?

Vi hämtar regelbundet enligt en turlista. Meddela oss din ort så återkommer vi med en gällande turlista.

Kan ni hämta annat typ av avfall?

Ja, det är inga problem. Meddela oss vad det gäller så löser vi det vid nästa besök.

Tar ni vattenprover?

Vi tar prov på kvicksilver. För vattenprov kan vi tillhandahålla ett provtagningskitt. Du kan välja att ta provet själv eller låta en tekniker ta provet vid servicetillfället.

Vår avskiljare läcker, vad gör vi?

Oftast är det bufferttanken som är full och behöver rengöras. Det kan även vara avskiljaren som är full. Kontakta oss så skickar vi en ny.

Var beställer jag nya emballage?

Gör din beställning hos Plastsystem.

Gör ni kvicksilversaneringar?

Ja, kontakta oss så löser vi det.

 

Hur får jag min årsstatistik?

Den får du via ditt logg-in i kundportalen.

Dela artikel