Ett flygfoto av en väg som går genom en skog på den svenska västkusten
Nyheter & Insikter

3M investerar i design för återvinning

Närbild av en hand som håller i ett kretskort

Design för återvinning

Du kan redan på designstadiet skapa en produkt med hög återvinningsgrad, man brukar säga att 80 % av en produkts miljöpåverkan avgörs redan i designfasen.

Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi produktutvecklarna på ditt företag att designa produkter som går att återvinna i verkligheten och inte bara i teorin. Du får också koll på vad som händer med dina produkter när de kasseras, hur de tas om hand och hur mycket som idag kan återvinnas.
Dela artikel