Lindab's lager
Nyheter & Insikter

Lindab förvandlade träavfall till naturvänligt biokol

Per Sigbo, inköpsansvarig för stål på Lindab

"Samarbetet har bland annat resulterat i olika system för volymeffektivisering och en förfinad separation av Lindabs restprodukter. Det leder också till att minska det totala koldioxidavtrycket."

Per Sigbo, inköpsansvarig för stål på Lindab

FRÅN AVFALL TILL RESURS

I sitt senaste projekt har företagen tillsammans hittat ett nytt och effektivt användningsområde för Lindabs returträ. Numera omvandlas det till biokol, istället för att som tidigare gå till energiåtervinning i en kommunal fjärrvärmeanläggning.

Biokol tillverkas genom en process kallad pyrolys där träavfallet torkas och hettas upp i en syrefri miljö och förkolnas. Det kan därefter användas som jordförbättring vid odling eller som så kallad kolsänka. Till skillnad från annat organiskt material tar det tusentals år för jorden att bryta ner biokol. Det blir på så sätt ett betydligt effektivare sätt att långtidslagra koldioxid i marken.

Den nya hanteringen av returträ innebär dels en stor koldioxidbesparing jämfört med att bränna träavfallet. Dessutom fyller biokolet en positiv funktion för klimatet och i naturen.

- Det är ett innovativt sätt att omvandla avfall till resurser och helt i linje med ett cirkulärt tänkande, konstaterar Rikard Kelloniemi, ansvarig säljare på Stena Recycling.

Rikard Kelloniemi, ansvarig säljare på Stena Recycling

"Det är ett innovativt sätt att omvandla avfall till resurser och helt i linje med ett cirkulärt tänkande."

Rikard Kelloniemi, ansvarig säljare på Stena Recycling

Visste du det här om biokol?

Biokol är klimatsmart och minskar koldioxidhalterna i atmosfären.

Biokol minskar bevattningsbehoven och förbättrar odlingsförhållandena.

Biokol renar dagvattnet från tungmetaller och andra oönskade ämnen.

Dela artikel