Överblick av Tuve bygg
Nyheter & Insikter

Tuve Bygg återvinner paneler på plats med specialanpassad teknik

Nina Ekhager, Stena Recycling

“Blandskrot hamnar för sig och isolering för sig – och vi slipper skicka det till deponi.”

Nina Ekhager, account manager på Stena Recycling

Grön profil genomsyrar alla projekt

Snabbheten och flexibiliteten med tömningar är av stor vikt för Tuve Bygg. Ofta är det omöjligt att bedöma hur mycket avfall som kommer att produceras ett par dagar framåt. Ibland kommer det stora emballage, det är svårt att planera.

Lika viktig är hållbarhetsaspekten. Den gröna profilen genomsyrar alla projekt och rör allt från byggmaterial till transporter och avfallshantering. Tuve Bygg har ett affärsmål på en miljöpåverkan på max 25 kilo per kvadratmeter bruttoarea och att vara klimatneutrala enligt Sveriges klimatmål. Vad gäller bilhallar ligger företaget på 13,6 kilo avfall per bruttoarea för avslutade projekt under 2022. Men det finns alltid att göra, skolor och bostadshus ligger som regel högre.

– En viktig aspekt i vårt samarbete med Stena Recycling är att de kommit långt när det gäller cirkularitet och de matchar våra miljömål. För oss är det är oerhört viktigt att alla lagkrav följs enligt Avfallsförordningen. Där är vi trygga med Stena som cirkulär partner, säger Robert Uthberg, arbetschef på Tuve Bygg.

Robert Uthberg, Tuve Bygg

“Stena Recycling matchar våra miljömål, vi är trygga med dem som cirkulär partner.”

Robert Uthberg, arbetschef på Tuve Bygg

En man håller en mobiltelefon i händerna.

Kundportalen

För att ha koll på arbetet spelar Stenas kundportal en betydande roll, också ur hållbarhetssynpunkt.

– Kundportalen är ett bra sätt för oss att få överblick och i appen går det smidigt. Den är tydlig och vi kan enkelt följa hur det går på bygget och göra beställningar. Vi ser koldioxidbesparing och annan miljöstatisk och det är en klar fördel att kunna få tillgång till den typen av uppgifter när vi behöver dem, säger Stefce Trajcevski, arbetsledare på Tuve Bygg.

Hedin Trucks finns på elva anläggningar runt om i södra och mellersta Sverige med både försäljning och verkstadstjänster.
Den nya anläggningen i Linköping skapar ett tiotal nya arbetstillfällen på orten och beräknas vara klar våren 2024.

Stena Recycling container på Tuve Bygg's anläggning

Återvinning av sandwichpaneler – så går det till

  • Väggblocken delas på gården med hjälp av en sorteringsmaskin med gripklo.
  • Tunnplåten återvinns som blandskrot.
  • Skumisolering går till energiåtervinning.
  • Mineralull med mera går till lösullstillverkning.
Dela artikel