Vårt erbjudande

Trygg hantering av ditt farliga avfall inom frisörbranschen


Hållbar hantering av farligt avfall för din frisörsalong


Sortering

Använd dina egna kärl för sorteringen.

Inrapporterade uppgifter

Hitta inrapporterade uppgifter i vår kundportal - det är enkelt.

Enkelt att komma igång

Kom igång inom direkt - betala först efter första hämtningen.

Erbjudande farligt avfall

Du betalar inga löpande månadsutgifter utan endast per hämtning, med priser enligt prislistan. Du får tillgång till våra digitala verktyg och vår expertis för att ta kontroll över din avfallshantering. 

PRISER

 • Hämtning av utsorterat* farligt avfall, 1 350 kr per tillfälle för medlem i Frisörföretagarna, annars 1 650 kr per tillfälle för icke-medlemmar.
 • Transportemballage för farligt avfall (kemkartong 38 liter), 59 kr/st.
 • Inrapportering av uppgifter till avfallsregistret, 250 kr per tillfälle.
 • Kilopris per avfallstyp:
  • Aerosoler/sprayflaskor 24 kr/kg.
  • Permanentvätska 12 kr/kg.
  • Färgavfall och övrigt 10 kr/kg.
  • Väteperoxid 27 kr/kg.

Du använder Stenas kundportal eller mobilapp när det är dags att beställa hämtningar. Beställ hämtning direkt eller om ett halvår valet ärditt. 

* Du sorterar själv ditt farliga avfall i de 4 avfallskategorier som anges ovan. Använd dina egna kärl som passar för din frisörsalong samt respektive avfallstyp. Det är viktigt att avfallstyperna inte blandas. 

Prisexempel för en normalstor hämtning

En normalstor hämtning sker 1-2 gånger per år för en typisk frisörsalong. Det slutgiltiga priset i prisexemplet utgår ifrån att det finns ett aktivt medlemsskap i Frisörföretagarna.

Pris

Hämtning, omhändertagande och inrapportering av (inklusive 4 transportemballage godkända för farligt avfall) :

 • 1 kg väteperoxid
 • 2 kg aerosoler/sprayflaskor
 • 1 kg permanentvätska
 • 5 kg färgavfall och övrigt

//1 819 KR

Tre skäl att anlita oss för hantering av ditt farliga avfall

Lagligt och säkert

Lösning för farligt avfall enligt gällande lagkrav.

Lätt att justera

Enkel justering av din avfallslösning - efter dina behov.

Inget krångel

Testa och se vad som passar dig. En hållbar avfallshantering, utan krångel.

Dela artikel