Vårt erbjudande

Källsorteringsmöbel

Källsorteringsmöbel
Möbel för sortering och mellanlagring av många olika fraktioner. Kan fås i flera olika utföranden, färger och kan kombineras efter behov. 

Snygg sorteringsmöbel som oftast används i kontorsmiljöer. Finns att beställa i olika utföranden och materialslag. 

Möjligör insamling av många fraktioner på liten yta. 

Jag vill ha en offert

Specifikation

Nätbotten med rutstorlek 50x50 mm.

Går att placera både större och mindre kärl i möbeln för att anpassa sorteringen efter dina behov. 

Dela artikel