Vårt erbjudande

Lockringsfat i plåt

Lockringsfat i plåt
Finns både som UN-godkänd och icke UN-godkänd.

Det blir allt högre krav, skärpta lagar och fler bestämmelser för hantering av farligt avfall. Vi tillhandahåller lämpliga och godkända behållare för ditt farliga avfall.

Finns i flera storlekar.

Jag vill ha en offert

Material

Olja
Lösningsmedel
Bromsvätska
Emulsioner

Specifikation

Kan hämtas av styckegodsbil eller tömmas av sugbil.

Används ej till frätande avfall.