Vårt erbjudande

Sprundfat

Sprundfat
UN-godkänt plåtfat för farligt gods i flytande form enligt ADR. Passar i alla våra miljöstationer.

Det blir allt högre krav, skärpta lagar och fler bestämmelser för hantering av farligt avfall. Vi tillhandahåller lämpliga och godkända behållare för ditt farliga avfall.

Finns i flera storlekar.

Jag vill ha en offert

Material

Bromsvätska
Emulsioner
Lösningsmedel
Olja

Specifikation

Kan hämtas av styckegodsbil eller tömmas av sugbil.

Används ej till frätande avfall.

Dela artikel