Om oss

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Boka tömning

Du bokar din tömning genom vår digitala tjänst Kundportalen.

Du ansvarar för att förmedla komplett och korrekt information om ditt behov för att ge oss rätt förutsättningar att genomföra tjänsten på bästa sätt för dig som kund.

Logga in i kundportalen

Ledtider

Ledtiden för en tömning beror på vilket transportsätt som krävs. Transportsättet beror på avfallet - vi hjälper dig hitta den mest optimala avfallslösningen för ditt behov.

Ledtid container och flak

Tömning ska ske inom 3 arbetsdagar från det att din beställning inkommit.

Röda dagar
Tömning uteblir. Om du har behov av tömning en röd dag - prata med din ansvariga säljare för lösning och prissättning.

Ledtid styckegodstransport

Tömning ska ske inom 5 arbetsdagar från det att din beställning inkommit.

Röda dagar
Transportören utför hämtning helgfri vardag i anslutning till den röda dagen.

Ledtid baktömmande fordon

Tömning sker på schemalagd dag. Information om vilken tömningsdag som gäller får du i samband med att du tecknar avtalet eller vid beställning av tömning.

Röda dagar
Transportören utför hämtning även på röda dagar. Om du har stängt och vi inte kan komma åt dina kärl behöver du avbeställa tömningen i god tid, i annat fall kommer vi att debitera en bomkörningsavgift.

Sorteringsguide standardfraktioner

Du som kund ansvarar för att din leverans motsvarar sorteringskraven för den överenskomna fraktionen. Vi föser dig med förutsättningarna för att kunna sortera rätt - bland annat genom vår sorteringsguide (finns att ladda ned i sidmodulen “Dokument”).

Om du är osäker på hur du ska sortera material , kontakta din ansvariga säljare eller vår kundsupport så hjälper vi dig.

Leveranser som inte uppfyller sorteringskraven för överenskommen fraktion/material debiteras med relevant avgift.

Dekaler och skyltar

För att förenkla sorteringen och upphämtningen av beställda fraktioner är det bra att märka upp behållarna med aktuell fraktion. Vi har olika varianter och layouter av dekaler och skyltar som du kan beställa genom oss.

Ett urval av vårt sortiment finns att ladda ned via sidmodulen “Dokument”.

Emballageguide

Vi hjälper dig och ditt företag att förvara avfall på ett tryggt och säkert sätt. Våra containrar och kärl är robusta, hållbara enheter och vi har ett brett utbud av återvinningslösningar i olika storlekar för alla typer av avfall.

I sidmodulen “Dokument” finner du ett urval av våra  containrar samt övrigt emballage.

Våra tjänster

Med våra återvinningstjänster skapar vi lösningar för din avfallshantering, oavsett vilket överblivet och uttjänat material det handlar om. Du får en effektiv, säker hantering och återvinning av materialet. Det gagnar miljön – samtidigt som du kan fokusera på din verksamhet.

Läs mer om våra tjänster

Anteckningsskyldighet

Från och med november 2020, i samband med att du gör en beställning av hämtning/tömning av farligt avfall ska rapportering till Naturvårdsverket ske. Vi hjälper dig med allt kring detta, på samma sätt som vi idag tillhandahåller transportdokument. Vi kontrollerar, verifierar och rapporterar eventuella avvikelser på leveransen som mottagits, och rapporterar mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket.

Genom att låta oss sköta rapporteringen av ditt farliga avfall blir det enklare för dig att göra rätt. Vi tar ett helhetsgrepp om hanteringen och dokumentationen, som underlättar din rapportering av farligt avfall – och du kan vara trygg och säker på att det sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet och anteckningsskyldighet.

Mer information om anteckningsskyldighet

Omvänd moms

Enligt lagen om omvänd betalningsskyldighet avseende handel med skrot och metaller, är vi som köpare av metall och skrot skyldig att redovisa momsen för inköpen. De poster på din faktura som omfattas av den omvända betalningsskyldigheten har en (*) i benämningen på fakturan.

På fakturan framkommer det i en summeringsruta nertill på fakturan summan av det inköp av skrot och metaller vi gjort från ditt företag.

Summan av inköpen är angiven med texten “inköp omv. betalningsskyldighet”. 

Den totala utgående momsen på försäljningen till oss,  25 procent på beloppet, redovisas av oss som moms på inköp av skrot och metaller och ska i din bokföring tas upp som försäljning till oss, enligt lagen om omvänd betalningsskyldighet avseende handel med skrot.

På fakturan kan det även finnas med poster som inte avser skrot och metaller (poster som inte har en (*) i benämningen). Summan av posterna återfinns i summeringsrutan med texten ”Försäljning, 25 procent moms” och momsen på det beloppet ska på vanligt sätt redovisas som ingående moms av dig.

Mer om omvänd betalningsskyldighet avseende handel med skrot går att läsa på skatteverkets hemsida.

Läs mer om omvänd betalningsskyldighet avseende handel med skrot

Fakturering

Vi fakturerar den 15:e varje månad för tjänster och leveranser som genomförts föregående månad med betalningsvillkor 30 dagar.

Fakturan kan du få via e-post eller EDI, vi kan också vid behov istället sända fakturan i pappersformat till önskad fakturaadress.

Vår standardlayout på fakturorna innehåller både köp- och säljposter specificerat i datumordning för ett helt organisationsnummer. Vid behov av annan information, exempelvis faktura per hämtställe, ansvarar du som kund för att kommunicera ditt behov till oss.

Leveranser som avlämnas på våra anläggningar av privatpersoner faktureras vardagen efter inleverans skett och utbetalas därefter inom 3 bankdagar.

Uppdatera kunduppgifter

Du som kund ansvarar för att vi har uppdaterade uppgifter om dig. Korrekta och uppdaterade uppgifter garanterar vår leverans till dig  genom att dina fakturor skickas korrekt, vi utför hämtning på rätt adress och att vi kan komma i kontakt med dig vid behov för att säkerställa att tömning kan ske.

Dina kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress uppdaterar du enkelt direkt i vår kundportal. Övriga uppgifter såsom adress och faktureringsinformation uppdateras genom att maila vår ekonomisupport.

Mejla ekonomisupport

Transportdokumentation

Vi upprättar alltid ett transportdokument vid transport av avfall. Transportdokument som avser farligt avfall sparas också i kundportalen.

Anteckningar om det farliga avfallet ska sparas i minst 3 år. Anteckningar om avfallet avser statistik - det finns inget lagkrav på att du som kund, mottagare eller transportör ska spara transportdokumentet.

Vi sparar alla anteckningar i minst 3 år och du kan alltid komma åt de anteckningar vi upprättat för dig genom vår kundportal.

Fakturan gäller som mottagningsbevis för det farliga avfallet och den finns också i kundportalen.

Logga in i kundportalen

Hämtplats och åtkomst

Öppettider

Vi utför hämtningar kl 06.00 - 17.00 och behöver åtkomst till hämtplatsen under de tiderna. Om åtkomst inte är möjlig under vissa tider behöver vi få information om det.

Maxhöjd och garage

Vi behöver information om eventuella maxhöjder som kan finnas vid hämtplatsen och om hämtning ska utföras i garage. Hämtning med maxhöjd-/bredd eller i garage kräver speciella bilar och extra avgift för det kan tillkomma.

Hinder

Hämtadressen ska vara fri från hinder, såsom snö. Du ansvarar för att snön är bortskyfflad innan tömning så att tömningen kan ske på ett säkert sätt.

Kontakt

För att kunna säkerställa att vi utför hämtningen enligt överenskommelse behöver du som kund hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i vår kundportal. Då kan vi enkelt ta kontakt med dig om det skulle finnas något hinder på hämtplatsen som d enkelt och snabbt kan avhjälpa för att hämtningen ska kunna utföras.

Container

Containern får inte överlastas eller överstiga sin maxvikt. Det är viktigt att inte pressa ner materialet med en hjullastare eller liknande, då det snabbt blir för tungt.

Mindre emballage - baktömmande fordon

Emballagen måste stå tillgängliga på markplan och vara tydligt uppmärkta. Om emballagen står på kaj krävs utrustning på plats såsom kajlift eller att emballagen ställs ner på markplan i god tid före hämtning.

Det är viktigt att rätt material ligger i avsedda kärl, eftersom hela lasset som innehåller material från samtliga hämtningar på turen annars kan bli nedklassat och därmed förflyttas nedåt på avfallstrappan.

Mindre emballage - styckegodstransport

Emballagen måste stå tillgängliga och vara tydligt uppmärkta. Emballagen kan placeras på markplan eller kaj.

Nycklar

Om det krävs nycklar, tagg eller kod för att komma åt hämtplatsen behöver vi få åtkomst i samband med avtalstecknandet för att kunna utföra hämtning enligt överenskommelse.

Överlast

Emballagen får aldrig överlastas. Om ett emballage överlastas kan det rendera i avvikelser i form av att emballaget går sönder eller att vi behöver registrera en bomkörning för att vi inte kan ta med oss eller tömma emballaget.

Överlast baseras på flera parametrar:

  • Vikten får inte överstiga angiven maxvikt på emballaget
  • Inget material får överstiga emballagekanten eller annan anvisad märkning på emballaget

Vi hjälper dig att hitta lämpligaste emballaget kopplat till ditt avfall och ditt behov för att undvika att överlast uppstår. Du som kund ansvarar för att följa anvisningarna för lastning i emballaget.

Dela artikel